Deikí

Presume de orixe, Somos Deikí. Camisetas, tazas, bolsos, roupa pra nenos, agasallos…

Recently added item(s)

Política de Privacidade

A web deiki.eu ríxese pola vixente Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Quen somos

A dirección da nosa páxina web é: http://deiki.eu.

Que datos persoais recollemos e por que os recollemos

Formularios de contacto

A información e os datos persoais contidos nos formularios de contacto serán sempre para uso relacionado con pedidos e solicitudes desta web e en ningún caso serán cedidos a outros.

Analítica

Esta web non recolle ningún dato analítico.

Con quen compartimos os teus datos

Os teus datos compartiránse coa empresa de mensaxería e pasarela de pago só con fins comerciais e puntuais.

Canto tempo conservamos os teus datos

Dos usuarios que se rexistran na nosa web (se os hai), almacenamos a información persoal que proporcionan no seu perfil de usuario durante 1 ano. Todos os usuarios poden ver, editar ou eliminar a súa información persoal en calquera momento (agás que non poden cambiar o seu nome de usuario). Os administradores da web tamén poden ver e editar esa información.

Que dereitos tes sobre os teus datos

Se tes unha conta, podes solicitar recibir un arquivo de exportación dos datos persoais que temos sobre ti, incluíndo calquera dato que nos proporcionaras. Tamén podes solicitar que eliminemos calquera dato persoal que teñamos sobre ti. Isto non inclúe ningún dato que esteamos obrigados a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Onde enviamos os teus datos

Os comentarios dos visitantes poida que os revise un servizo de detección automática de spam.

Información de contacto

somosdeiki@gmail.com